Korstnapühkimine

Korstnapühkimine on üks peamiseid ennetus- ja kogukonnateenuseid, mida Noarootsi Tuletõrjeselts peab oluliseks arendada.
Korstnapühkimise teenus on nagu küttesüsteemide “perearsti” teenus, kus korstnapühkija tagab korstnate ja küttesüsteemide puhastamisega Teile esmase tuleohutuse. Puhastamise käigus kontrollib korstnapühkija kütteseadmete korrasolekut ja vajadusel annab nõu remondiks või uue küttesüsteemi paigaldamiseks. Peale töö lõpetamist annab korstnapühkija küttesüsteemi omanikule nõuetekohase kütteseadme puhastamise akti.