Tuletõrjeselts

Noarootsi Tuletõrjeseltsi tegevuse eesmärk on peamiselt Noarootsi osavallas turvalise elukeskkonna säilitamine ning paremaks muutmine ja inimeste tuleohutusalaste teadmiste tõstmine. Alates 2011. aastast on Noarootsi Tuletõrjeselts Päästeameti lepinguline koostööpartner. Noarootsi Tuletõrjeseltsil on aastaringselt komando Pürksis. Samas oleme vajadusel kaasatav ka lähikonnas teistele Päästeameti üksustele toetavaks ning lisajõuks suuremate sündmuste korral.

Lisaks tegeleme ennetustegevusega. Teeme kodukülastusi, kus hindame kodutuleohtuse olukorda, paigaldame suitsuanduri ja anname professionaalset nõu. Oleme teinud info- ja koolituspäevasid jagamaks päästealaseid teadmisi ja oskuseid.
Oleme eelnevalt läbi viinud ka Päästeringi, kus juhendades koolitame ja suuname koolinoori ohtuteadlikumalt ja turvalisemalt käituma.

Elukeskkonna parandamise nimel on viidud läbi järgmised projektid:

  • paigaldatud Noarootsi valla territooriumile valvekaamerad;
  • oleme väljaehitanud ja sisutanud kaasaegse jõusaali;
  • korrastanud ja kaardistanud tuletõrje veevõtukohti, mis eelnevalt olid ohtlikud või kasutuskõlbmatud.

Samuti oleme tegelenud juhuslike teenustega, milleks on olnud nii filmivõtetel vihma tegemine, rahvarallil tuleohutuse turvamine kui ka veevedu.

Oma tegevusega oleme silmapaistunud 2012. aastal,  kui meie seltsi tunnustati nii Noarootsi valla tänukirjaga kui ka Läänemaa Arenduskeskuse tiitliga “Läänemaa Säde 2012”.